• Prosazujeme

    vaše práva

  • Chráníme

    vaše práva

Vyjádření k článku v Hospodářských novinách ze dne 7. 10. 2019 od redaktora Bibena


Advokátní kancelář Mgr. Jana Ševčíka je bohužel nucena se důrazně ohradit proti zčásti lživému a zčásti výslovně manipulativnímu článku redaktora Bibena zveřejněnému dne 7. 10. 2019 pod názvem „Dlužníci pojišťoven platili při exekucích o stovky milionů korun víc, než měli. Věc šetří komora exekutorů“. Mgr. Jan Ševčík osobně redaktorovi Bibenovi osvětlil celou právní problematiku týkající se náhrady nákladů řízení, a to včetně aktuální judikatury soudů zahrnující i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. Stejně tak Mgr. Ševčík redaktorovi Bibenovi doložil i výsledky šetření kontrolních orgánů v dané problematice, které nikdy nedošly k jakémukoli závěru o porušení právních předpisů či etiky.

Dle našeho názoru se bohužel zřejmě jedná o vyústění aktuálního konkurenčního boje mezi soudními exekutory, když někteří využívají pro docílení svých obchodních cílů i takovéto nefér praktiky směřující k poškození jejich kolegů a s nimi spolupracujících subjektů.

Níže si taktéž dovolujeme uveřejnit vyjádření advokátní kanceláře, které v článku přes udělený příslib redaktora absentovalo:

„Při své advokátní činnosti hájím oprávněné zájmy svých klientů, jakožto osob dotčených protiprávním jednáním jiné osoby, a to za využití všech legálních prostředků. Oprávněnost postupů mé advokátní kanceláře již byla mnohokráte v konkrétních věcech potvrzena jak ze strany soudů, tak i dohledových orgánů, včetně České advokátní komory. Stejně tak jsem nikdy nebyl ohledně své činnosti žádným způsobem kontaktován ze strany jakékoli organizace zastupující zájmy dlužníků.“